Dutch for Kids voor scholen – Nationaal Programma Onderwijs

Dutch for Kids voor scholen - Nationaal Onderwijs Programma Taallessen voor kinderen tijdens schooltijd bijles voor kinderen

Dutch for Kids helpt kinderen die ten gevolge van de lockdown een achterstand hebben opgelopen. Dit kunnen we doen omdat de overheid daar voor geld heeft gereserveerd via het Nationaal Programma Onderwijs.

De overheid heeft dit gedaan omdat de huidige generatie leerlingen, ondanks de Corona-crisis, ook alle kansen op volwaardig onderwijs en kansen voor de toekomst verdient.

Hoe?

Wij geven online bijlessen op alle talige gebieden. Dus van spreken, schrijven, begrijpend lezen en luisteren, spelling, grammatica en woordenschat. Voor elke leeftijdsgroep, onder schooltijd.

Deze lessen worden speciaal op maat gemaakt voor kinderen waarbij de leerkracht of IB’er aan de bel heeft getrokken. De leerling heeft extra ondersteuning nodig op welk gebied dan ook qua taal en wij gaan hem of haar daarbij helpen.

De leerling gaat een paar keer per week de klas even uit. Hij of zij doet op een rustig plekje in de school zijn Dutch for Kids les via Zoom, met één van onze bevoegde docenten.

Wat heeft de leerling nodig?

 • Een rustige werkruimte en goed werkend internet. Zo kan jullie leerling 30 of 45 minuten per les ongestoord met één van de juffen van Dutch for Kids aan de slag kan gaan.
 • Een printer om lesmateriaal uit te printen waarop geschreven kan worden tijdens de les.
 • Een mapje waarin het lesmateriaal en het huiswerk bewaard kunnen worden.
 • We hebben 1 contactpersoon nodig vanuit de school. Die helpt de kinderen bij het op tijd klaarzitten voor de les, zorgt voor een rustige werkomgeving, en koppelt eventueel terug naar de groepsleerkracht. Bijvoorbeeld een administratief medewerker, een onderwijsassistent of een conciërge. Hij of zij hoeft niet bij de (gehele) les aanwezig te zijn.

We werken met blokken van 12, 18 of 36 lessen per leerling. De leerling kan zo één keer per week les krijgen onder schooltijd. De frequentie kan ook opgeschroefd worden naar 2 of 3 keer per week.

Er kan voor gekozen worden om de leerling extra huiswerk mee te geven, of alleen werk tijdens de les te laten doen.

Zomerhulp

Het is ook mogelijk om de leerlingen tijdens de zomerperiode door te laten gaan. Dit uiteraard in goed overleg met onze docenten die ook een paar weken welverdiende vakantie nemen.

De ouders van de leerlingen kunnen in de vakantieweken zorgen dat de lessen doorgaan op vastgestelde dagen en tijden.

Kosten

Lessen van 45 minuten

Termijnen Prijs per termijn (u betaalt geen BTW)
36 lessen
(€ 75,- korting)
€ 1941
18 lessen
(€ 25,- korting)
€ 983
12 lessen € 672

Familiekorting

Voor iedere volgende leerling geldt een familiekorting van €75, indien u per jaar betaalt.

Vakanties zelf in te vullen.

Bovenstaande prijzen gelden per leerling.

Lessen van 30 minuten (voor kinderen van 3, 4 & 5 jaar oud)

Termijnen Prijs per termijn (u betaalt geen BTW)
36 lessen
(€ 35,- korting)
€ 1405
18 lessen
(€ 15,- korting)
€ 705
12 lessen € 480

Familiekorting

Voor iedere volgende leerling geldt een familiekorting van €35, indien u per jaar betaalt.

Vakanties zelf in te vullen.

Bovenstaande prijzen gelden per leerling.

Hoe kun je dit regelen voor jouw school?

De overheid heeft de komende tijd extra geld gereserveerd om de opgelopen (taal)achterstanden door de Corona-tijd van leerlingen weg te werken. Heb je als als school niet voldoende mankracht, maar wil je wel graag extra taal-begeleiding voor een aantal kinderen kun je deze leerlingen opgeven voor taallessen bij Dutch for Kids.

Nederlandse huiswerkbegeleiding via Skype

Meld jouw school aan voor een gratis kennismakingsgesprek via Skype of Zoom. Je kunt ervoor kiezen om 1 leerling toe te voegen of meerdere leerlingen, ze hoeven niet allemaal uit dezelfde groep te komen of hetzelfde niveau te hebben.

Wij geven voorkeur aan 1 contactpersoon per school. Deze contactpersoon kan vervolgens de informatie doormailen naar de desbetreffende leerkrachten van de groepen waar de kinderen in zitten. De kinderen gaan 1 op 1 met een bevoegd Nederlands docent aan de slag met (één van) deze  vakken:

 • taal
 • spelling
 • leestempo
 • begrijpend lezen en luisteren
 • woordenschat
 • grammatica

Geef de leerling hier op voor een gratis proefles

Werkwijze

Wij bieden lessen op maat aan voor kinderen van de basis- èn middelbare school. Het maakt niet uit of de leerlingen al goed Nederlands spreken of pas net in Nederland zijn komen wonen. We kijken aan de hand van een intakegesprek met de school waar de ontwikkelpunten van de leerling liggen. Aan de hand daarvan wordt een lessenserie voor de leerling samengesteld waar het kind een vaste periode aan werkt.

Nederlandse huiswerkbegeleiding via Skype

Eerst maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via Skype of Zoom, waarin je kunt aangeven wat de aandachtspunten van het kind/de kinderen zijn. Wij bespreken tijdens dit gesprek tevens het leesniveau en eventueel de toetsresultaten.

Samen met de leerkracht van Dutch for Kids maakt de leerling de oefeningen. Als de school heeft aangegeven dat extra huiswerk wenselijk is zal de leerling daarnaast nog ongeveer 45 minuten per week (thuis) met het huiswerk bezig zijn.

Vervolgens start het kind met wekelijkse lessen bij een van onze bevoegde docenten, op een vast moment. Na een periode van 12 of 18 weken evalueren we en beslissen we of de gestelde doelen zijn behaald en of het kind voldoende kennis heeft opgedaan om zelfstandig verder te gaan zonder onze hulp.

 • Contact tussen Dutch for Kids en school is mogelijk aan het begin van het traject en tijdens de tussenevaluatie.
 • Alle materialen die nodig zijn voor de les ontvangt u per mail of worden tijdens de les met de leerling gedeeld.
 • Aan de hand van toetsen en tussenmetingen krijgt u een duidelijk beeld van de prestaties van het kind.
Nederlandse huiswerkbegeleiding via Skype

Bij het maken van de planning voor de lessen houden wij rekening met eventuele voorkennis over de Nederlandse taal en de doelen die de school wil behalen.

Alle lessen worden online, via Skype of Zoom, gegeven.

Ondersteuning aanvragen

Wil je ondersteuning aanvragen vanuit NPO gelden? Laat je gegevens dan hieronder achter.

 • Voor het geval dat we u per e-mail niet kunnen bereiken.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorbeelden
Sommige kinderen hebben niet-Nederlandstalige ouders en hebben vanwege de lockdown een grote taalachterstand opgelopen. Zij leren de taal weer goed en snel te spreken binnen 3-6 maanden.
Andere kinderen komen zijn net in Nederland komen wonen en kunnen de lessen in de klas niet goed volgen omdat het allemaal te snel gaat. Zij zouden dan beter gebaat zijn bij een intensief lespakket van 2-3 lessen per week, 6 maanden lang.
Weer andere kinderen volgen een aantal jaren achter elkaar, wekelijks Nederlandse les om hun spelling, grammatica of begrijpend lezen niveau up-to-date te houden.