Woordenschat en hoe we dat bij Dutch for Kids doen tijdens onze lessen en hoe je daaraan kunt bijdragen als ouder thuis.

En hoe we dat bij Dutch for Kids doen tijdens onze lessen en hoe je daaraan kunt bijdragen als ouder thuis.

Het belang van een goede woordenschat

Het aanleren van een taal begint bij het leren van woorden. Bij veel kinderen gaat dit bijna vanzelf en spelenderwijs in de eigen taal. Bij kinderen die op latere leeftijd Nederlands (moeten) gaan leren, is het belangrijk hier gestructureerd en planmatig mee aan de slag te gaan. Zonder een voldoende grote woordenschat, is het lastig om taal te begrijpen of zelf taal te kunnen spreken.

Aanbieden van woorden in een context in de onderbouw

De lessen van de groepen 1, 2 en 3 worden gegeven aan de hand van een thema. De woorden die we aanbieden hangen allemaal met dit thema samen. We praten met de kinderen over het thema aan de hand van een praatplaat. Veel kinderen genieten van het spelletje ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. De kinderen geven de kleur aan en als docent kun je zo ontzettend veel woorden aanbieden. Spelenderwijs leren! Hoe leuk is dat.

Vervolgens krijgt het kind meerdere illustraties te zien waar we het woord aan koppelen. Met elkaar proberen we dan een zo mooi mogelijke zin te maken. Na de les mag het kind de woorden oefenen. In de daaropvolgende les vragen we een aantal van deze woorden terug. Soms leg ik ook wat attributen klaar tijdens de les of ik maak een rondje door mijn huis of tuin. Dan gaat het echt leven voor een kind. Plezier gegarandeerd.

Tijdens de les kan ook er gekozen worden voor een filmpje of een (prenten)boek of een verhaaltje passend bij het onderwerp van de les.

Woordenschatontwikkeling vanaf groep 4

In de lessen vanaf groep 4 en hoger krijgen kinderen tweemaal de woorden van de week van Nieuwsbegrip aangeboden. Nieuwsbegrip is een online lesmethode waar begrijpend lezen gekoppeld wordt aan het belangrijkste nieuws van de week en waar wij binnen Dutch for Kids mee werken (www.nieuwsbegrip.nl). Op deze site staan woordenschatteksten op vijf verschillende niveaus. De tekst op het niveau van het kind proberen we elke les samen te lezen. De woorden van de week zijn blauw gekleurd en als je er met je muis overheen gaat, klapt de betekenis in een spreekwolkje open. 

Herhaling

De organisatie Kentalis schrijft teksten (https://weerwoord.kentalis.nl) waarin dezelfde woorden van de week van Nieuwsbegrip gegoten worden. Deze teksten integreren wij in onze lessen. Op deze manier krijgen ook onze leerlingen de woorden twee keer aangeboden.


Vervolgens kunnen de leerlingen online opdrachten maken waarbij de woorden intensief geoefend worden.

In de volgende les vragen we een aantal van deze woorden terug of de leerling wordt gevraagd zinnen te maken met een paar van de woorden. 

Het belang van herhaling

Het is van groot belang dat woorden vaker aangeboden worden omdat pas bij herhaald aanbod woorden van de receptieve woordenschat (weten wat het woord betekent) overgaat naar de productieve woordenschat (het woord zelf in taaluitingen kunnen gebruiken).

Wat kun je als ouder zelf doen?

  • Laat de Nederlandstalige ouder zoveel mogelijk Nederlands spreken met en tegen het kind
  • Lees voor, laat illustraties zien en praat samen over het verhaal
  • Kijk samen naar films of series. Leg woorden uit als je kind een woord niet begrijpt
  • Benoem zaken in huis en buitenshuis
  • Oefen de woorden uit de les (het liefst zonder dat je kind het doorheeft) met je kind in de dagelijkse situatie
  • Zorg voor een aanbod aan boeken dat past bij de interesse van je kind
  • Zie erop toe dat je kind de online opdrachten van Nieuwsbegrip maakt

Woordenschat! Een schat vol woorden! En die schat gun je toch ook jouw kind?

We wensen jullie veel plezier en succes met het spelen met en het leren van woorden.

Similar Posts