En hoe we hier bij Dutch for Kids intensief aan werken tijdens onze lessen.

Nederlandse les voor kinderen via Skype en Zoom bij Dutch for Kids Dutch lessons for children

Een goede woordenschat is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind. Een goede woordenschat betekent het kennen van de betekenis van woorden (receptieve woordenschat) en het actief kunnen gebruiken van woorden (productieve woordenschat). Als een kind over een grote woordenschat beschikt kan een kind ideeën, denkprocessen, gebeurtenissen en bijbehorende gevoelens beter verwoorden waardoor het op een adequate wijze op de omgeving kan reageren. Op school worden lessen beter begrepen en de nieuwe stof wordt makkelijker eigen gemaakt.

De meeste nieuwe woorden en hun betekenis leren kinderen in toevallige situaties. Een kind komt in situaties terecht waar het tegen nieuwe woorden aanloopt en daar de betekenis nog niet van weet. Het luistert een liedje, kijkt naar een programma of vangt een gesprek tussen volwassen op. Door de context leert het kind nieuwe woorden.

Natuurlijk kunnen we dit proces ook bevorderen en niet geheel aan het toeval overlaten.

Woordenschatontwikkeling van kleuters

Tijdens de lessen met kleuters besteden we veel tijd aan het uitbreiden van de woordenschat. We kijken plaatjes. Lezen een prentenboek, doen spelletjes en kijken filmpjes. Ook voeren we korte gesprekjes waarbij we actief nieuwe woorden aanbieden.

Woordenschatontwikkeling bij basisschoolleerlingen

Oudere kinderen gebruiken strategieën waarbij ze de betekenis van woorden afleiden uit de context van een tekst of een situatie.

Ook leren kinderen aandacht te hebben voor betekenisrelaties. Ze leren bijvoorbeeld dat een wagen een voertuig is en dat een vrachtwagen een soort wagen is.

Tijdens onze lessen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Dit is een website voor begrijpend lezen waarbij ook elke week een woordenschattekst beschikbaar komt op vijf verschillende niveaus. De nieuwe woorden die in deze teksten aangeboden worden, worden door Weerwoord (https://weerwoord.kentalis.nl) in een extra tekst gegoten.

Het is belangrijk dat nieuwe woorden vaker aangeboden worden, zodat ze in de actieve woordenschat terecht komen.

Door de inzet van beide teksten krijgen kinderen de woorden meerdere keren aangeboden waardoor dit gestimuleerd wordt. In de teksten van Nieuwsbegrip komt ook veel figuurlijk taalgebruik voor (oog hebben voor, aan de grond vastgenageld staan).

Verder laten we kinderen woorden uitleggen en als woorden onduidelijk zijn, maken we het inzichtelijk door illustraties of bewegingen te gebruiken of zaken uit te beelden

Wat kun je als ouder zelf doen?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en vragen vaak wat een woord betekent. Sta hiervoor open en leg een woord altijd uit als je kind hierom vraagt. Natuurlijk kun je dit zelf ook stimuleren. Houd er wel rekening mee dat je niet te veel nieuwe woorden in één keer aanbiedt. Je kind kan de interesse dan verliezen.

  • Zorg voor visuele ondersteuning. Snapt een kind je uitleg niet, laat dan een plaatje zien, doe de beweging voor of laat het voorwerp zien
  • Als een kind een woord kent, bied dan later de synoniemen van dit woord aan. Een synoniem is een woord dat ongeveer hetzelfde betekent. Kent het kind het woord ‘aardig’? Bied dan de volgende keer het woord ‘vriendelijk’ aan.
  • Lees voor. Kies samen een boek uit dat jullie beiden aanspreekt. Praat over het boek. Wat verwacht je te lezen? Wat vertellen de plaatjes? Hoe zou het verhaal verder kunnen gaan? Heb je zelf wel eens meegemaakt wat er in het verhaal gebeurt? Wat deed je toen? Hoe voelde je toen? Door het voorlezen van boeken komen kinderen in aanraking met veel nieuwe woorden die ze anders wellicht niet zouden tegenkomen.
  • Kijk samen naar films, programma’s of series. Hier komen ook vaak nieuwe woorden in voor. Praat na over wat je hebt gezien. Zorg voor goede interactie onderling. Laat vooral je kind vertellen.

Similar Posts