/ / Methodes

Methodes

Tijdens onze lessen maken wij gebruik van de gangbare methodes die ook op de meeste Nederlandse basisscholen gebruikt worden.

* Voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland wordt in groep 3 de methode ‘Veilig leren lezen’ ingezet.

* Bij de groepen 4 t/m 8 werken wij met de methode ‘Taal actief en Nieuwsbegrip’.

* De kinderen die op het niveau van de middelbare school zitten werken met de methode ‘Kern’.

* Voor de anderstalige kinderen die helemaal bij het begin willen starten met het leren van de Nederlandse taal werken we met Hotel Hallo en een door ons ontworpen lesmethode.

De kinderen werken elke week aan een nieuw interessant thema waardoor ze niet alleen Nederlands leren maar ook veel meekrijgen van de Nederlandse gebruiken en cultuur. Vele materialen, actuele berichten en kleurrijke platen worden ingezet om het voor de kinderen zo boeiend mogelijk te maken.

Daarnaast werken alle kinderen bij Dutch for Kids ook met behulp van een digitale leeromgeving. Onze leerlingen werken via Squla (hier hoeft u als ouder niets voor te betalen). En alle leerlingen vanaf groep 4 werken met Nieuwsbegrip digitaal. Bij deze methode lezen de leerlingen wekelijks teksten die gaan over actuele onderwerpen die zich in Nederland afspelen. Samen met de leerkracht lezen de kinderen teksten en aan de hand van de teksten maken zij zelfstandig hun online huiswerk.

Het doel

Het doel hiervan is dat uw kind, na een periode van verblijf in het buitenland, probleemloos in kan stromen op een Nederlandse (basis)school. Hierdoor zal uw kind goed kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij.

U krijgt elk half jaar een rapport mee voor uw eigen administratie. Dit rapport kan worden meegenomen naar de Nederlandse of Belgische (basis)school op het moment dat u besluit terug te keren naar uw thuisland. De school kan op deze manier een duidelijk beeld van het talige vermogen van uw kind krijgen.

De leerkracht, de kinderen en ouders stellen samen elk half jaar doelen om de kinderen tot een hoger taalniveau te laten komen.

Om deze doelstelling te behalen biedt de leerkracht ontwikkelingsgerichte taallessen aan. Dit houdt in dat de taalmethode altijd gekoppeld is aan een thema. Om de lessen zo interessant mogelijk te houden voor de kinderen leren zij tevens veel over de actualiteit en culturele achtergrond van Nederland.

Een woordveld maken bij Dutch for Kids

Een woordveld maken over je favoriete sport

Bij de bovenstaande vakken wordt er:

  • Een leerplan gemaakt en doelen gesteld voor een bepaalde periode
  • Op een uitdagende manier les gegeven
  • Huiswerk meegegeven (ongeveer 45 min. huiswerk per week)
  • Huiswerk nagekeken

Na een vastgestelde periode worden de doelen geëvalueerd en maken we nieuwe doelen.