Werkwijze

De eerste les van Dutch for Kids is een gratis introducties. Voorafgaand aan de gratis introductieles wordt er een kort kennismakingsgesprek ingepland. Dit kennismakingsgesprek wordt meestal ingepland bij Anouk (directeur van Dutch for Kids). Tijdens het kennismakingsgesprek worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  • De thuistaal van uw kind en de motivatie om Nederlands te willen leren.
  • Doelen voor komende periode en uitleg over onderstaande vakken die aangeboden worden:
    Grammatica – Spelling – Woordenschat – Begrijpend lezen – Leestempo

Na de introductieles wordt u voorgesteld aan de leerkracht die het best bij u kind past. Elke leerkracht heeft immers zijn eigen specialiteiten. Wanneer uw kind gaat werken op het niveau van de middelbare school dan komt uw kind waarschijnlijk bij een andere leerkracht terecht dan wanneer u een kleuter van 4 jaar aanmeldt voor de lessen.

Wanneer u contact met de desbetreffende leerkracht heeft gehad kunnen de lessen beginnen. U krijgt eerst een gratis proefles en als alles naar wens verloopt wordt er een doelgericht handelingsplan voor uw kind gemaakt en kunnen de Nederlandse lessen van start gaan.

IMG_0072

Praktische informatie

  • Het wordt aangeraden om wekelijkse afspraken op vaste dagen te maken in verband met het huiswerk dat gegeven wordt.
  • U kunt in overleg met de leerkracht een voor u geschikte lestijd kiezen. Lessen kunnen overdag en ’s avonds worden gegeven. Het is ook mogelijk om uw kind in het weekend Nederlandse les te laten volgen.
  • Tijdens de les wordt het huiswerk nagekeken en besproken met uw kind.
  • Er wordt nieuwe stof uitgelegd en er wordt huiswerk opgegeven voor de volgende week.
  • U heeft een computer nodig waar Skype of Zoom op geïnstalleerd is.
  • De kinderen hebben een map met tabbladen nodig waarin de opdrachten gemaakt kunnen worden.

Onze online Nederlandse lessen

Nederlandse les voor kinderen via Skype
Online Nederlandse les voor basisschoolkinderen
Cursus Nederlands voor volwassenen via Skype
Online Nederlandse les voor volwassenen
Online Nederlandse lessen voor kleuters
Online Nederlandse lessen voor kleuters