Werkwijze

Werkwijze van de online Nederlandse lessen bij Dutch for Kids

De eerste les van Dutch for Kids is een gratis proefles. Voorafgaand aan de gratis proefles wordt er een kort kennismakingsgesprek ingepland. Dit kennismakingsgesprek wordt ingepland bij een van onze docenten. Tijdens het kennismakingsgesprek worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

 • De thuistaal van uw kind en de motivatie om Nederlands te willen leren.
 • Doelen voor komende periode en uitleg over onderstaande vakken die aangeboden worden:
  Grammatica – Spelling – Woordenschat – Begrijpend lezen – Leestempo

Na het kennismakingsgesprek wordt u voorgesteld aan de leerkracht die het best bij u kind past. Elke leerkracht heeft immers zijn eigen specialiteiten (onderbouw, middenbouw, bovenbouw of middelbare school). Als uw kind gaat werken op het niveau van de middelbare school dan komt uw kind waarschijnlijk bij een andere leerkracht terecht dan wanneer u een kleuter van 4 jaar aanmeldt voor de lessen.

Wanneer u contact met de leerkracht heeft gehad kunnen de lessen beginnen. U krijgt eerst een gratis proefles op het niveau waarvan wij denken dat dit goed bij uw kind past. Als alles naar wens verloopt wordt er een plan voor de komende periode voor uw kind gemaakt en kunnen de Nederlandse lessen van start gaan.

Vervolgens worden er wekelijkse online lessen gegeven en na elke les krijgt uw zoon of dochter Nederlandse huiswerk op voor de komende week van zijn docent. Het huiswerk moet ingestuurd zijn voordat de eerstvolgende les begint.

Voorbeeld: U woont in het buitenland en uw kind van 8 jaar is al goed op niveau maar u wilt dat zo houden en daarom starten jullie met de Nederlandse lessen bij Dutch for Kids. Hij of zij start dan met de lessen van groep 5. Wekelijks wordt het lesmateriaal per mail naar u toegestuurd en daarnaast hebben wij een digitale leeromgeving waar uw kind op kan inloggen.

Om te zien hoe hij of zij vooruit gaat doen we in januari en in mei een toets en daarna volgt het rapport. De rapporten kunt u bewaren en gebruiken op het moment dat jullie terug naar Nederland willen verhuizen.

IMG_0072
Normaal gesproken zijn de lessen via Skype maar soms maken we tijd vrij om “live” met elkaar af te spreken

Waarom online Nederlandse lessen bij Dutch for Kids?

 • Je krijgt persoonlijke online Nederlandse privélessen op maat van je eigen docent
 • Het lesmateriaal sluit aan op het lesmateriaal van de Nederlandse basis- en middelbare scholen
 • Je doet de les vanuit je eigen huis d.m.v. Skype
 • De Nederlandse lessen sluiten aan op jouw niveau
 • Je hebt twee keer per jaar toetsing en een rapport 
 • Tussentijds overleg met de docent over de voortgang van uw kind is altijd mogelijk
 • Je krijgt toegang tot onze digitale leeromgeving