Anna Sander

Anna - Dutch for Kids

Anna Sander – Leerkracht Basisonderwijs

Mijn naam is Anna, en ik werk sinds 2020 bij Dutch for Kids.

Ik heb met kinderen uit zowel de onder- als de bovenbouw gewerkt, peuters, kleuters en de laatste twee jaar ook les aan volwassenen gegeven. Mijn werkervaring is dus heel gevarieerd.

Dit voor alle niveaus van beginners tot gevorderden. Ook heb ik studenten kunnen helpen om hun inburgeringsexamen te halen.

Na een aantal jaren in Noorwegen en Spanje te hebben gewoond, woon ik sinds een jaar in Zwitserland.

Deze verhuizingen hebben me geleerd hoe leuk, maar ook lastig het kan zijn om een nieuwe taal te leren. Daarom vind ik het zo leuk om een passende manier voor iedereen te vinden, zodat het leren vanzelf gaat en ook nog leuk is.

Ik verheug me erop om jullie te leren kennen!