Visie

Online Nederlandse les voor kinderen via Skype

Dutch for Kids biedt interessante online Nederlandse lessen. Hierdoor blijven de kinderen nieuwsgierig en zijn ze gemotiveerd om elke week meer over de Nederlandse taal en cultuur te leren.

Hierbij is het uitgangspunt van Dutch for Kids dat alle kinderen graag nieuwe dingen willen leren.

De leerkrachten van Dutch for Kids leren de kinderen op een plezierige manier Nederlands. Wij geven online Nederlandse aan Nederlandstalige kinderen in het buitenland via Skype. Daarnaast worden er bij ons ook Nederlandse lessen gegeven aan anderstalige kinderen in Nederland of in het buitenland.

Tijdens de Nederlandse lessen behandelen wij alle talige vakken die ook op de Nederlandse basisscholen aangeboden worden. Dat wil zeggen dat in elke les een stuk begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en technisch lezen voorkomt.

Voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland wordt in groep 3 de methode ‘Veilig leren lezen’ hiervoor ingezet. Bij de groepen 5 t/m 8 werken wij met de methode ‘Taal actief’. De kinderen die op het niveau van de middelbare school zitten werken met de methode ‘Kern. Voor de anderstalige kinderen die vanaf ‘niveau 0’ de Nederlandse taal willen leren is door ons een eigen leermethode ontworpen.

Ontwikkelingsgericht werken

Omdat wij een ontwikkelingsgerichte instelling zijn kunnen we ons niet beperken tot alleen maar het volgen van de methodes. De kinderen werken elke les aan een nieuw interessant thema waardoor ze niet alleen Nederlands leren maar ook veel meekrijgen van de Nederlandse actualiteiten en de cultuur. Vele materialen, actuele berichten en kleurrijke platen worden ingezet om het voor de kinderen zo boeiend mogelijk te maken.

En zo komen we terecht bij onze visie:  interessante online Nederlandse lessen bieden waardoor de kinderen nieuwsgierig zijn en blijven om elke week meer over de Nederlandse taal en cultuur te weten te komen.

Online Nederlandse les vanuit Frankrijk bij Dutch for Kids
Online Nederlandse les met Elsemieke uit Frankrijk en juf Anouk

Het doel

Het doel hiervan is dat uw kind, na een periode van verblijf in het buitenland, probleemloos in kan stromen op een Nederlandse basisschool. Hierdoor zal uw kind goed kunnen instromen op een Nederlandse school of universiteit.

De leerkracht, de kinderen en ouders stellen samen doelen om de kinderen tot een hoger taalniveau te laten komen.

Om deze doelstelling te behalen biedt de leerkracht ontwikkelingsgerichte taallessen aan.

Dit betekent in het kort:

  • Wij geven uitdagende lessen
  • Wij kijken en luisteren naar de interesses van uw kind. Hier worden de lessen op gebaseerd.
  • Wij geven individueel onderwijs op maat, ieder kind is immers uniek!
  • Wij werken aan de hand van doelen en een beloningssysteem waardoor de kinderen gedreven zijn om hun huiswerk te maken.

U kunt hier meer informatie vinden over Ontwikkelingsgericht leren.