/ / Visie

Visie

Het uitgangspunt van Dutch for Kids is dat alle kinderen graag nieuwe dingen willen leren.

Dutch for Kids leert kinderen op een plezierige manier Nederlands. Er worden Nederlandse lessen gegeven aan Nederlandstalige kinderen in het buitenland via Skype. Daarnaast worden er bij ons ook Nederlandse lessen gegeven aan anderstalige kinderen in Nederland of in het buitenland.

Tijdens de Nederlandse lessen worden alle talige vakken aangeboden die ook op de Nederlandse basisscholen aangeboden worden. Dat wil zeggen dat in elke les een stuk begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en technisch lezen voorkomt. Voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland wordt in groep 3 de methode ‘Veilig leren lezen’ hiervoor ingezet. Bij de groepen 5 t/m 8 werken wij met de methode ‘Taal actief’. De kinderen die op het niveau van de middelbare school zitten werken met de methode ‘Nieuw Nederlands’. Voor de anderstalige kinderen die vanaf ‘niveau 0’ de Nederlandse taal willen leren is door ons een eigen leermethode ontworpen.

Ontwikkelingsgericht

Omdat wij een ontwikkelingsgerichte instelling zijn kunnen we ons niet beperken tot alleen maar het volgen van de methodes. De kinderen werken elke week aan een nieuw interessant thema waardoor ze niet alleen Nederlands leren maar ook veel meekrijgen van de Nederlandse gebruiken en cultuur. Vele materialen, actuele berichten en kleurrijke platen worden ingezet om het voor de kinderen zo boeiend mogelijk te maken.

En zo komen we terecht bij onze visie:  interessante Nederlandse lessen bieden waardoor de kinderen nieuwsgierig zijn en blijven om elke week meer over de Nederlandse taal en cultuur te weten te komen.

Het doel

Het doel hiervan is dat uw kind, na een periode van verblijf in het buitenland, probleemloos in kan stromen op een Nederlandse basisschool. Hierdoor zal uw kind goed kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij.

De leerkracht, de kinderen en ouders stellen samen doelen om de kinderen tot een hoger taalniveau te laten komen.

Om deze doelstelling te behalen biedt de leerkracht ontwikkelingsgerichte taallessen aan.

Onze visie op Nederlandse lessen - Dutch for Kids

Woordjes schrijven in het zand tijdens de Haagse Sportkampen

Dit betekent in de praktijk:

  • Er worden uitdagende lessen aangeboden.
  • Er wordt gekeken en geluisterd naar de interesses van uw kind. Hier worden de lessen op gebaseerd.
  • Er wordt individueel onderwijs op maat geboden, ieder kind is immers uniek!
  • Er wordt gewerkt aan de hand van doelen en een beloningssysteem waardoor de kinderen gedreven zijn om hun huiswerk te maken.

U kunt hier meer informatie vinden over Ontwikkelingsgericht leren.

Onze online Nederlandse lessen

Nederlandse les voor kinderen via Skype
Nederlandse les voor basisschoolkinderen via Skype of Zoom
Cursus Nederlands voor volwassenen via Skype
Nederlandse les voor volwassenen via Skype of Zoom
Online Nederlandse lessen voor kleuters
Online Nederlandse lessen voor kleuters