Ontwikkelingsgericht leren

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie van Vygotski. Een centraal concept is daarbij Vygotski’s Zone van naaste ontwikkeling, het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met hulp kan.

Om deze visie op een beeldende manier aan u uit te leggen kunt u onderstaand schema raadplegen.

Zone van de naaste ontwikkeling Z.N.O.
Beheersing Z.N.O. Niet aankunnen
Zone van de actuele ontwikkeling Zone van de naaste ontwikkeling Ontologisch veiligheidssysteem
Wat het kind zelfstandig kan uitvoeren Wat het kind samen met een ander kan uitvoeren Wat het kind ook niet met een ander kan uitvoeren
Kind heeft geen hulp nodig Kind kan het niet zonder hulp van een bekwamer iemand Kind raakt beschadigd als het toch doorgezet wordt

(Bron: www.stibco.nl)

Alle taallessen van Dutch for Kids worden ontwikkelingsgericht aangeboden. De uitgangpunten van Dutch for Kids voor de ontwikkelingsgerichte taallessen zijn:

  • Het ontwikkelingsproces van uw kind vindt plaats in de zone van naaste ontwikkeling (zie schema). De zone geeft aan waar een kind in zijn ontwikkeling actueel mee bezig is.
  • De kinderen hebben de behoefte om deel te nemen aan de sociaal-culturele samenleving. Zij leren en ontwikkelen door deelname en interesse aan en in de sociaal-culturele wereld.
  • Ontwikkeling is een wisselwerking: kinderen hebben een eigen ontwikkelingskracht en ontwikkelingsdrang en zijn tegelijkertijd afhankelijk van de invloed van de omgeving, in het bijzonder de volwassenen. Daarom is een goede samenwerking tussen de leerkracht, ouders en het kind essentieel.
  • Kinderen verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo’s en in de behoefte aan hulp en ondersteuning in ontwikkelen en leren. Vandaar dat er bij Dutch for Kids individueel onderwijs wordt aangeboden.
  • Ontwikkeling en leren vinden plaats op basis van activiteiten en onderwerpen die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en betekenis hebben of kunnen krijgen. De kinderen leren aan de hand van thema’s of actuele (nieuws)onderwerpen binnen de leerstof die zij aangeboden krijgen.
  • Ontwikkeling en leren gaan voorspoedig wanneer de leerkracht zich opstelt als partner van kinderen en die onderdelen van lesonderwerpen of activiteiten voor haar rekening neemt die een kind nog niet zelfstandig kan uitvoeren of oplossen.
  • Ontwikkeling en leren veronderstellen altijd interactie en communicatie. Daarom zijn sociaal communicatieve situaties tussen leerkracht, ouders en kind noodzakelijk.