Jongeren Prinsjesdag bij de online Nederlandse lessen van Dutch for Kids

Op de Jongeren Prinsjesdag gaan jongeren praten met mensen uit de Tweede Kamer. Ze zullen het voornamelijk gaan hebben over het Unicef Jongerenadvies. Dat is een advies dat jongeren geven over de onderwerpen klimaatverandering, armoede en oorlogen in de wereld.

Wanneer is Jongeren Prinsjesdag

Jongeren Prinsjesdag is op maandag 18 september 2023, de dag voor Prinsjesdag. Met het advies dat de jongeren uitbrengen, kan de Tweede Kamer de positie van jongeren in de politiek versterken.

Jongerenadvies 2022

De jongeren hebben, samen met Freez, een creatieve vertaling gemaakt van het jongerenadvies van 2022. De moeite waard om even te kijken!

Jongeren in de internationale politiek

Voor al onze leerlingen die niet in Nederland wonen (kinderen van expats, of kinderen van wie één van de ouders niet Nederlands is) de vraag om eens uit te zoeken wat kinderen en jongeren in jouw land doen om gehoord te worden. Vertel je het ons in de volgende online Nederlandse les?

Geschreven door Hinke Wijngaard, docent Nederlands bij Dutch for Kids

Vergelijkbare berichten