Leerstijlen en hoe we daar bij Dutch for Kids rekening mee houden tijdens onze individuele Nederlands lessen.


En hoe we daar bij Dutch for Kids rekening mee houden tijdens onze individuele lessen.

Eigen Manier

Elk kind leert op een eigen manier. Elk kind verdient begeleiding en stimulering op het gebied van de eigen leerstijl. Als je aan deze manier van leren ook nog andere tools weet toe te voegen, dan kun je het beste uit elk kind halen.

Visuele ondersteuning

De meeste kinderen leren het beste als verbale uitleg gepaard gaat met visuele ondersteuning. Ook wel gezegd: dat wat gezegd wordt, gepaard laten gaan met een illustratie of een filmpje. Ook rijmpjes of liedjes kunnen kinderen helpen zaken te onthouden. Wie heeft het alfabet nou bijvoorbeeld niet geleerd met een liedje?

Verbale communicatie koppelen aan visuele uitingen

Posters

Bij het aanleren van de verschillende klinkers en tweetekenklanken spreken we tijdens de lessen de klanken uit en we laten deklank zien, geschreven of getypt of bijvoorbeeld verwerkt in een plaatje. Zelf maak ik veel gebruik van de illustraties van de website www.letterslereniseeneitje.nl

Leren is een eitje posters gebruiken we bij onze Nederlandse lessen
Ezelsbruggetje

Letters worden in een plaatje verwerkt. Door de letters te combineren met een illustratie is het voor kinderen makkelijker om de letter of de volgorde van de tweetekenklanken te onthouden. Bij de ‘oe’ heb je eerst het ronde koekje nodig (de ‘o’) om vervolgens het koekje te kunnen eten (de ‘e’). Met zo’n leuk ezelsbruggetje gaat het iedereen wel lukken om de volgorde te onthouden!

De vrolijke en aansprekende materialen op deze website zijn door iedereen te bestellen. 

Gebaren, liedjes en filmpjes

Vrolijk deuntje

Behalve van illustraties maken we bij onze lessen ook gebruik van gebaren. Een grote open mond voor de lange klinker ‘aa’ of we maken een brilletje voor onze ogen voor de lange ‘oo’. Er zijn liedjes om de klinkers of het alfabet aan te leren. Deze voor het alfabet zal iedereen wel kennen. Met leuke, kleurrijke illustraties en het deuntje blijft lekker in het hoofd zitten: 

Veilig leren lezen

Bij het aanleren van de letters kunnen we putten uit de vele filmpjes van de methode ‘Veilig Leren Lezen’ op Youtube. Voor elke letter is er wel een filmpje te vinden. In de filmpjes wordt eerst uitgelegd hoe de letter eruitziet. Hoe je hem maakt met je stem en je mond. En vervolgens gaan we op zoek naar de letter in de wereld om ons heen. Succes verzekerd. Hier een voorbeeld naar het filmpje van de lange klinker ‘ee’:

Idee?

We proberen op alle mogelijke manieren aan te sluiten bij de interesses en leerstijlen van onze leerlingen. Mocht je als ouders ideeën of suggesties hebben, geef dat dan ook altijd aan bij de leerkracht van jouw kind.

Vergelijkbare berichten