“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”.

Howard Gardner

De Amerikaanse Howard Gardner is bekend geworden om zijn liefdevolle en betrokken woorden:

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”.

Hij draagt de theorie uit dat iedereen over acht verschillende intelligenties beschikt. Hij noemt dit meervoudige intelligentie.

Bij Dutch for Kids richten we ons onderwijs zo in door op een positieve manier te kijken naar onze leerlingen en hun talenten en hier ons aanbod op aan te passen.

Er zijn acht verschillende intelligenties. Iedereen beschikt over een bepaalde mate van alle acht de intelligenties. De één zal bij het ene kind sterker ontwikkeld zijn dan bij de ander.

Elke kind is dus intelligent op zijn/haar eigen manier en het idee dat het ene kind slimmer is dan een ander kind, wordt door deze theorie van meervoudige intelligentie tegengesproken.

Er zijn dus verschillende soorten van slimheid en iedereen heeft eigen talenten. Iedereen is op zijn of haar eigen manier ‘knap’. Het ene kind zal een kei zijn in rekenen en wiskunde, maar zal wat minder goed mee kunnen komen met taal. Een ander kind zal fantastisch kunnen tekenen en knutselen, maar heeft moeite met theorie en gesproken uitleg. 

Welke acht intelligenties zijn er?

Verbaal-linguïstisch: woordknap

Leerlingen die verbaal-linguïstisch ingesteld zijn, richten zich vooral op taal. Ze houden van lezen, luisteren, schrijven en spreken. Bij het leren van een taal wordt de verbaal-linguïstische intelligentie veelvuldig aangesproken. 

Logisch-mathematisch: rekenknap

Leerlingen die logisch-mathematisch sterk zijn, vinden het heerlijk om problemen op te lossen en verbanden te leggen. Ze zijn gek op cijfers. We gebruiken schema’s voor bijvoorbeeld het aanleren van de werkwoordspelling en lijstjes met klanken.

Visueel-ruimtelijk: beeldknap

Leerlingen die visueel-ruimtelijk intelligent zijn, houden van ontwerpen, tekenen en ordenen en hebben vaak ook een goed ontwikkeld richtingsgevoel. Ruimtelijke relaties, vormen en kleuren zijn bij hen erg in trek. Bij de lessen gebruiken we plaatjes van klanken, illustraties om nieuwe woorden aan te leren en filmpjes.

Dutch for children via Skype of Zoom Dutch lessons for expats via Skype or Zoom
www.letterslereniseeneitje.nl

Muzikaal-ritmisch: muziekknap 

Leerlingen die muzikaal-ritmisch ingesteld zijn, houden van het luisteren naar en maken van muziek. Ze denken in maat, ritmes, patronen en muziek. Bij Dutch for Kids gebruiken we liedjes om zo bijvoorbeeld het alfabet, de lange of de korte klinkers te leren.

Lichamelijk-kinesthetisch: beweegknap

Leerlingen die lichamelijk-kinetisch intelligent zijn, worden blij van fysieke activiteiten, doe-activiteiten en toneelspelen. Onze instructies ondersteunen we met lichaamstaal, bewegingen en gebaren. En soms dansen we er lekker op los als we een liedje aanleren met bijvoorbeeld nieuwe woorden of zinnen.

Naturalistisch: natuurknap

Leerlingen die naturalistisch zijn ingesteld zien snel overeenkomsten en verschillen. Ze houden van planten, dieren en natuurlijke fenomenen zoals het weer. We gebruiken de ‘leeuw’ om de -eeuw-klank aan te leren of we aaien een denkbeeldige kat om de -aai-klank in te oefenen.

Interpersoonlijk: mensknap

Leerlingen die interpersoonlijk intelligent zijn, houden van mensen en werken en leren graag samen en willen voor anderen zorgen. Deze kinderen hebben veel compassie met anderen en kunnen goed rekening houden met anderen. In ons individuele onderwijs is dit vrij lastig, maar we staan uiteraard altijd open voor ideeën en meningen van onze leerlingen en passen deze toe in onze lessen.

Intrapersoonlijk: zelfknap 

Leerlingen die intrapersoonlijk zijn ingesteld genieten van stilte, herinneringen, afzondering en eigen gedachten. Het maken van individuele opdrachten en het stellen van eigen doelen vinden deze kinderen fijn. Kinderen die op deze manier intelligent zijn, komen bij Dutch for Kids niets te kort. 😉

Vergelijkbare berichten