/ Online Nederlandse les via Skype of Zoom

Online Nederlandse les via Skype of Zoom

Wilt u online Nederlands leren via Skype of Zoom? Dutch for Kids geeft Nederlands aan kinderen en ouders over de hele wereld!

Kijk bij onze Nederlandse lessen en leer ook snel en effectief Nederlands:

Online Nederlandse lessen voor kleuters

Online Nederlandse lessen voor kleuters

Twee lesuren van 30 minuten per week Nederlandse les. Omdat voor kleine kinderen een half uur concentratie al heel knap is! Uw kind leert bij de Nederlandse les voor kleuters: (Sneller) Nederlands spreken (Sneller) Nederlands begrijpend luisteren Ned.... [lees verder]

Nederlandse les voor kinderen via Skype

Nederlandse les voor basisschoolkinderen via Skype of Zoom

Wilt u dat uw kind vanuit huis effectief Nederlandse les krijgt via Skype, Facetime of Zoom? Wij bieden Nederlandse lessen voor kinderen over de hele wereld. Uw kind leert bij Dutch for Kids: (sneller) Nederlands schrijven (sneller) Nederlands lezen .... [lees verder]

Nederlandse les voor Middelbare Scholieren via Skype

Nederlandse les voor middelbare scholieren via Skype of Zoom

Wilt u dat uw kind vanuit huis effectief Nederlandse les krijgt via Skype,  Facetime of Zoom? Wij bieden Nederlandse lessen voor kinderen over de hele wereld. Uw zoon of dochter werkt bij Dutch for Kids op het niveau van de Nederlandse middelbare sc.... [lees verder]

Cursus Nederlands voor volwassenen via Skype

Nederlandse les voor volwassenen via Skype of Zoom

U leert bij de Nederlandse les voor volwassenen om Nederlands te praten, schrijven en lezen. Deze lessen kunnen worden gegeven als voorbereiding op het inburgeringsexamen. Alle materialen die nodig zijn voor de les worden per mail of post naar u toeg.... [lees verder]

Bijles Nederlandse taal voor terugkerende expatkinderen

Heeft u een aantal in het buitenland gewoond en bent u van plan om binnenkort terug te komen naar Nederland? Of woont u al in Nederland en merkt u dat uw zoon of dochter extra begeleiding nodig heeft bij de talige vakken in het Nederlandse onderwijss.... [lees verder]